PRIVACYVERKLARING

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

In deze privacyverklaring verwijzen "AstraZeneca", "Wij", "Ons" en "Onze" naar de AstraZeneca groepsmaatschappijen.

Wij bepalen voor welke doeleinden en op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en/of vrijgegeven en beheerd in overeenstemming met AstraZeneca’s interne algemene privacynormen.

AstraZeneca neemt de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. In deze privacyverklaring leggen we uit welke categorieën persoonsgegevens we over u kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken.

Het is mogelijk dat dit privacybeleid op bepaalde momenten wordt gewijzigd. Wij zullen u uiteraard over alle wijzigingen op de hoogte stellen wanneer we daartoe verplicht zijn.

Welke informatie verzamelen we en hoe gebruiken we deze?

Als u zich registreert om deze website te gebruiken, een online formulier moet invullen, ons een e-mail moet sturen (bijv. om e-mailupdates te ontvangen of ons te vragen om u meer informatie te sturen en/of uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten, promotie-evenementen, samenwerkingsgelegenheden en onderzoeken), dan kunnen we persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken, zoals:

  • Naam
  • E-mail adres
  • Land
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Functie (bijvoorbeeld, als u een professional bent uit de gezondheidszorg die graag meer informatie wenst over onze producten)
  • Technische informatie over uw apparaat, zoals uw IP-adres, apparaattype, apparaat- en advertentie-identificatie, browsertype en -versie en andere standaard loggegevens op de server
  • Overige persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt

Deze informatie wordt door u verstrekt en kan door ons worden aangevuld met behulp van publiekelijk beschikbare informatie of datamakelaars, waar van toepassing. Deze informatie wordt door ons gebruikt vanuit ons rechtmatige belang om de website te beheren, u te registreren voor diensten waar u zich voor inschrijft en te reageren op uw vragen of informatieaanvragen.

Af en toe kunnen we vertrouwelijke persoonlijke informatie over u verzamelen, bijvoorbeeld informatie in verband met uw fysieke of geestelijke gezondheid of conditie, maar alleen als u die informatie vrijwillig aan ons verstrekt. In dit geval gebruiken we dergelijke informatie alleen om uw vraag te beantwoorden en, indien van toepassing, om u extra begeleiding te bieden (bijv. om u te informeren over uw recht om een melding te doen van een bijwerking). Door ons die informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij vertrouwelijke persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden en andere verstrekte kennisgevingen m.b.t. gegevensverzameling.

Als u deze website gebruikt, een online formulier invult of ons een e-mail stuurt om een bijwerking te melden waar u mee te maken kreeg na het gebruik van een AstraZeneca-product, lees dan de kennisgeving over meldingen van bijwerkingen voor het betreffende land door, beschikbaar via https://aereporting.astrazeneca.com voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot bijwerkingen.

Cookies en niet-traceer-signalen

We kunnen door middel van cookies ook informatie verzamelen over hoe u gebruikmaakt van de website (en andere vergelijkbare technologieën), teneinde de inhoud en de functionaliteit van de website te verbeteren. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in de cookiekennisgeving op de webpagina. AstraZeneca reageert niet op niet-traceer-signalen.

Algemene informatie

We gebruiken collectieve informatie, zonder individuen te identificeren, om onder andere browserpatronen van klanten op de website en op specifieke pagina’s te volgen, maar ook het websitegebruik, zodat we het ontwerp en de lay-out van de inhoud kunnen verbeteren.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen eventueel worden doorgestuurd naar andere groepsvestigingen van AstraZeneca. We kunnen ook categorieën persoonsgegevens uit de bovenstaande lijst delen met bepaalde serviceproviders en derde partijen zoals: IT-providers voor systeemontwikkeling en technische ondersteuning; auditors en consultants om te controleren of we voldoen aan de interne en externe eisen; statutaire organen, wetshandhavingsinstanties en procesvoerende partijen, in overeenstemming met een wettelijke rapporteringseis- of claim; en een opvolger of zakelijke partner van AstraZeneca of de AstraZeneca groep in het geval dat het een samenwerking/gemeenschappelijke onderneming, gedeeltelijke of volledig, verkoopt, van de hand doet of opzet.

Hoe slaan we de gegevens op

AstraZeneca slaat uw persoonsgegevens een aantal jaren op, in overeenstemming met lokale wetten en het bedrijfsbeleid voor het bewaren van documenten. Voor meer informatie over het bedrijfsbeleid van AstraZeneca voor het bewaren van documenten gaat u naar www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Internationale overdracht

AstraZeneca-entiteiten en derde partijen kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, inclusief in landen waar persoonsgegevens niet dezelfde juridische bescherming genieten als in het land waar u woont. Ongeacht naar welk land uw persoonsgegevens worden overgedragen, zullen wij uw persoonsgegevens alleen delen op een strikte ‘need to know’ basis en volgens de juiste contractuele voorwaarden (zoals de bindende bedrijfsregels en de Europese modelcontractbepalingen van AstraZeneca). U kunt een exemplaar aanvragen van de bindende bedrijfsregels van AstraZeneca en/of van de Europese modelcontractbepalingen van AstraZeneca door contact op te nemen met AstraZeneca via privacy@astrazeneca.com.

Bindende bedrijfsregels

We hebben Bindende bedrijfsregels (Binding Corporate Rules, BCR's) geïmplementeerd en daardoor kunnen wij naleving van enkele van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens garanderen. De BCR's bevatten de plichten met betrekking tot gegevensprivacy van AstraZeneca ten aanzien van de persoonsgegevens die internationaal worden overgedragen.

U kunt hier meer informatie vinden over deze toezeggingen. De BCR’s en rechten die hieruit voortvloeien zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de V.S.

Hoe we uw informatie beschermen

We beschikken over privacy- en veiligheidsbeleidslijnen met als doel om, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, de veiligheid en integriteit van al onze informatie te garanderen, inclusief uw persoonlijke informatie.

Meer informatie over hoe AstraZeneca de gegevensprivacy-plichten naleeft, kunt u vinden in onze interne algemene privacynormen.

Welke rechten hebt u?

U kunt op elk moment contact opnemen met AstraZeneca via www.astrazenecapersonaldataretention.com om informatie aan te vragen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die wij bewaren, fouten te corrigeren of deze informatie te laten verwijderen of uw toestemming in te trekken voor bepaalde vormen van verwerking van uw persoonsgegevens. Als een dergelijk verzoek AstraZeneca of haar dochterondernemingen in een positie plaatst waardoor ze haar verplichtingen onder van toepassing zijnde wetten, regels of praktijkcodes niet kan naleven, kan AstraZeneca mogelijk niet aan uw verzoek voldoen, maar u kunt nog steeds vragen dat wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor verdere verwerking (m.a.w. recht op bezwaar). Afhankelijk van toepasselijke wetgeving, heeft u onder bepaalde omstandigheden mogelijk ook het recht gegevens over te dragen aan een andere datatoezichthouder, als gevolg waarvan u mogelijk uw gegevens met de toezichthouder in een elektronische opmaak moet delen. Afhankelijk van toepasselijke wetgeving kunt u deze rechten gratis uitoefenen.

AstraZeneca heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de naleving door AstraZeneca van de EU- en Britse wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt bij vragen of problemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens contact opnemen met deze persoon via privacy@astrazeneca.com of via post naar Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, VK. Als de verwerking van uw persoonsgegevens door AstraZeneca onder de wetgeving van de EU of het VK valt, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de overeenkomstige toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming in uw eigen land. U kunt de naam en contactgegevens van de relevante toezichthoudende autoriteit van de EU vinden op https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en en de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het VK op https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Afmelden voor verdere berichtgeving van ons

Als u ervoor hebt gekozen om informatie over onze producten of diensten of die van andere AstraZeneca-bedrijven te ontvangen en u zich voor de ontvangst daarvan wilt afmelden, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar privacyrequests@astrazeneca.com. In al uw correspondentie dient u duidelijk het volgende te vermelden: uw naam, gebruikersnaam (indien van toepassing), registratiegegevens (indien van toepassing) en de naam van deze website.

Voor het laatst bijgewerkt in december 2020

© AstraZeneca