PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Kurš ir atbildīgs par Jūsu personas datiem?

Šajā Privātuma paziņojumā lietotie apzīmējumi “AstraZeneca”, “Mēs”, “Mums” un “Mūsu” attiecas uz AstraZeneca grupas uzņēmumiem.

Mēs nosakām mērķus un veidu, kā Jūsu personas dati tiek apkopoti, izmantoti un/vai izpausti, un pārvaldīti saskaņā ar AstraZeneca uzņēmumos vispārēji pastāvošiem privātuma standartiem.

AstraZeneca ļoti nopietni izturas pret privātumu un Jūsu personas datu drošību.Šajā Privātuma paziņojumā īsumā izklāstīts, kādas personas datu kategorijas mēs par Jums varam apkopot un kā mēs tās varam izmantot.

Mēs drīkstam laiku pa laikam grozīt šo Privātuma paziņojumu.Gadījumos, kad tas būs nepieciešams, mēs informēsim Jūs par izmaiņām.

Kādu informāciju mēs apkopojam un kā mēs to izmantojam?

Ja reģistrēsieties, lai lietotu šo tīmekļa vietni, vai aizpildīsiet veidlapu tiešsaistē, vai nosūtīsiet mums e-pasta ziņojumu (piem., lai saņemtu e-pasta atjauninājumus vai lūgtu mūs nosūtīt Jums sīkāku informāciju, un/vai nosūtītu Jums ielūgumus piedalīties zinātniskās sanāksmēs, publicitātes pasākumos, sadarbības iecerēs un aptaujās), tad pastāv iespēja, ka mēs par Jums apkoposim šādu informāciju:

  • vārds un uzvārds;
  • e-pasta adrese;
  • mītnes valsts;
  • adrese;
  • tālruņa numurs;
  • nodarbošanās (piemēram, ja esat veselības aprūpes speciālists, kurš meklē informāciju par mūsu produktiem);
  • tehniskā informācija par Jūsu ierīci, piemēram, Jūsu IP adrese, ierīces veids, ierīces un reklāmu identifikatori, pārlūka veids un versija un cita standarta servera žurnāla informācija;
  • citi personas dati, ko izvēlaties mums sniegt.

Šādu informāciju sniegsiet Jūs, un vajadzības gadījumā mēs to varam papildināt no publiski pieejamas informācijas avotiem vai datu starpniekiem.Mēs to lietosim savās likumiskajās interesēs, lai administrētu tīmekļa vietni, reģistrētu Jūs to pakalpojumu saņemšanai, kam būsiet pieteicies, un atbildētu uz visiem Jūsu uzdotajiem vaicājumiem vai informācijas pieprasījumiem.

Reizēm mēs varam iegūt ar Jums saistītus sensitīvus personas datus, piemēram, ja, iesniedzot informācijas pieprasījumu, Jūs tajā brīvprātīgi sniedzat informāciju par savu fizisko vai garīgo veselību.Šādā gadījumā mēs šo informāciju izmantojam tikai, lai atbildētu uz Jūsu vaicājumu un, ja nepieciešams, sniegtu papildu norādījumus (piem., lai informētu par Jūsu tiesībām ziņot par nevēlamu notikumu).Sniedzot mums savus sensitīvos personas datus, Jūs piekrītat, ka mēs šos datus apstrādājam šajā Privātuma paziņojumā vai kādā citā Jums pieejamā datu apkopošanas paziņojumā izklāstītajā nolūkā.

Ja lietojat šo tīmekļa vietni vai aizpildāt kādu tiešsaistes veidlapu, vai sūtāt mums e-pasta vēstuli, lai ziņotu par nevēlamu notikumu, kas ar Jums noticis, kamēr lietojat AstraZeneca produktu, lūdzu, pārskatiet uz Jūsu valsti attiecināmo ziņošanas par nevēlamiem notikumiem paziņojumu, kas pieejams https://aereporting.astrazeneca.com, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus saistībā ar nevēlamiem notikumiem.

Sīkfaili un Neizsekot signāli

Tāpat mēs varam arī apkopt informāciju par to, kā lietojat tīmekļa vietni, izmantojot sīkfailus (un citas līdzīgas tehnoloģijas), lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu un darbību.Plašākai informācijai par sīkfailu izmantošanu, lūdzu, skatiet sīkfailu paziņojumu tīmekļa lapā.AstraZeneca neatbild uz Neizsekot signāliem.

Apkopotā informācija

Mēs izmantojam apkopoto informāciju, kas nenorāda uz atsevišķām personām, lai pārraudzītu klientu datplūsmas modeļus tīmekļa vietnē un atsevišķās tās lapās, kā arī vietnes lietojumu, lai uzlabotu satura noformējumu un izvietojumu.

Kam būs pieejami Jūsu personas dati?

Jūsu personas datus var tikt pārsūtīti uz citiem AstraZeneca grupas uzņēmumiem.Mēs varam arī kopīgot Jūsu personas datu kategorijas, kas uzskaitītas iepriekš, ar noteiktiem pakalpojumu sniedzējiem vai trešajām pusēm, piemēram:IT pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu sistēmas attīstību un tehnisko atbalstu; auditoriem un konsultantiem, lai pārbaudītu mūsu atbilstību ārējām un iekšējām prasībām; oficiālām iestādēm, tiesībsargājošām un tiesu iestādēm, lai pildītu ziņošanas vai informācijas sniegšanas pienākumu, un AstraZeneca vai AstraZeneca grupas uzņēmuma tiesību pārņēmējam un darījumu partnerim visa uzņēmuma vai tā daļas pārdošanas, atsavināšanas vai sadarbības/kopuzņēmuma izveides gadījumā.

AstraZeneca nepārdod personas datus trešajām pusēm.Mēs atļaujam trešajām pusēm apkopot informāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, bet tikai mērķiem, kas ir aprakstīti šeit un mūsu Sīkfailu paziņojumā.

Kā mēs glabājam Jūsu datus?

AstraZeneca Jūsu personas datus glabās tik gadus, cik to nosaka vietējie likumi un uzņēmuma Dokumentu saglabāšanas politika.Plašāku informāciju par AstraZeneca iekšējo Dokumentu saglabāšanas politiku varat iegūt, apmeklējot www.astrazenecapersonaldataretention.com

Starptautiskā pārsūtīšana

AstraZeneca uzņēmumi un trešās puses uzņēmumi var atrasties daudzviet pasaulē, un tās var būt arī tādas valstis, kas nenodrošina tādu pašu personas datu aizsardzību kā Jūsu mītnes valsts.Neatkarīgi no tā, uz kuru valsti Jūsu personas dati tiek pārsūtīti, mēs Jūsu personas datus izpaužam tikai saskaņā ar striktu “nepieciešams zināt” principu un pienācīgiem līgumiskiem ierobežojumiem (piemēram, AstraZeneca Saistošiem uzņēmuma noteikumiem un ES līguma standartklauzulām).Jūs varat pieprasīt AstraZeneca Saistošo uzņēmuma noteikumu un/vai AstraZeneca ES līguma standartklauzulu teksta eksemplāru, sazinoties ar AstraZeneca, rakstot uz e-pastu privacy@astrazeneca.com.

Saistošie uzņēmuma noteikumi

Esam nodrošinājuši atbilstību noteiktām mūsu juridiskajām saistībām attiecībā uz Jūsu personas datiem, ieviešot “Saistošos uzņēmuma noteikumus” (turpmāk tekstā  SUN).SUN nosaka AstraZeneca ievērotos principus to personas datu privātuma nodrošināšanā, kas tiek starptautiski pārsūtīti.

Vairāk par šiem principiem varat uzzināt šeit.SUN un no tiem izrietošās tiesības neattiecas uz personas datiem, kuru izcelsmes vieta ir ASV.

Kā mēs aizsargājam Jūsu informāciju?

Mēs esam ieviesuši atbilstošas privātuma un drošības politikas, kas paredzētas, lai nodrošinātu, cik vien lielā mērā tas samērīgi iespējams, visas mūsu informācijas, tostarp Jūsu personas datu, drošību un integritāti.

Plašāku informāciju par to, kā AstraZeneca pilda savus datu privātuma pienākumus, var atrast mūsu iekšējos vispārējos privātuma standartos.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jūs katrā laikā varat sazināties ar AstraZeneca šeit www.astrazenecapersonaldataretention.com , lai pieprasītu informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, piekļuvi tiem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā par Jums, lai labotu tajos esošās kļūdas vai pieprasītu tos dzēst, vai arī atsauktu savu piekrišanu noteikta veida savu personas datu apstrādei.Ja šāds pieprasījums liek AstraZeneca vai tā saistītajiem uzņemumiem pārkāpt tām tiesību aktos noteiktos pienākumus, noteikumus vai rīcības kodeksus, iespējams, AstraZeneca nevarēs Jūsu pieprasījumu apmierināt, taču Jūs joprojām varēsiet pieprasīt, lai mēs pārtraucam (t.i., tiesības iebilst) Jūsu personas informācijas izmantošanu turpmākajā datu apstrādē.Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem Jums var būt arī tiesības uz datu pārvedamību citam datu pārzinim noteiktos apstākļos, kas ietvertu Jūsu datu kopīgošanu elektroniskā formātā ar datu pārzini.Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, Jūs varat izmantot šīs tiesības bez maksas.

AstraZeneca ir nozīmējis datu aizsardzības speciālistu, kurš atbild par AstraZeneca atbilstību ES datu aizsardzības likumam un ar kuru Jūs varat sazināties. sūtot e-pastu  privacy@astrazeneca.com gadījumos, ja jums rodas kādi jautājumi vai bažas saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.Ja uz AstraZeneca veikto Jūsu personas datu apstrādi attiecas ES likums, Jūs varat arī iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzību uzraugošajā iestādē savā mītnes valstī.Attiecīgās uzraugošās iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju varat atrast vietnē http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Atteikšanās no tālākas saziņas ar mums

Ja esat izvēlējies saņemt informāciju par mūsu vai citu AstraZeneca uzņēmumu produktiem vai pakalpojumiem un vēlaties atteikties no šādas informācijas saņemšanas, Jūs to varat izdarīt, sūtot e-pastu uz privacyrequests@astrazeneca.com.Visos saziņas gadījumos Jums skaidri jānorāda savs vārds un uzvārds, lietotājvārds (ja ir), reģistrācijas dati (ja ir) un šīs tīmekļa vietnes nosaukums.

Pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada jūnijā

© AstraZeneca