PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Kurš ir atbildīgs par jūsu personas datiem?

Šajā Privātuma paziņojumā lietotie apzīmējumi “AstraZeneca”, “Mēs”, “Mums” un “Mūsu” attiecas uz AstraZeneca grupas uzņēmumiem.

Mēs nosakām mērķus un veidu, kā jūsu personas dati tiek ievākti, izmantoti un/vai izpausti un pārvaldīti saskaņā ar AstraZeneca uzņēmumos vispārēji pastāvošiem privātuma standartiem.

AstraZeneca ļoti nopietni izturas pret privātumu un jūsu personas datu drošību. Šajā Privātuma paziņojumā īsumā izklāstīts, kādus personas datus mēs par jums varam ievākt un kā mēs tos varam izmantot.

Iespējams, mēs šo Privātuma paziņojumu laiku pa laikam mainīsim. Gadījumos, kad tas būs nepieciešams, mēs informēsim jūs par izmaiņām.

Kādu informāciju mēs vācam un kā mēs to lietojam?

Ja jums jāreģistrējas, lai lietotu šo vietni, vai jāaizpilda veidlapa tiešsaistē, vai jāsūta mums e-pasta vēstule (piem., lai saņemtu e-pasta atjauninājumus vai lūgtu mūs nosūtīt jums sīkāku informāciju un/vai nosūtītu jums ielūgumus piedalīties zinātniskās sanāksmēs, publicitātes pasākumos, sadarbības iecerēs un aptaujās), tad pastāv iespēja, ka mēs par jums ievāksim šādu informāciju:

  • vārds un uzvārds;
  • e-pasta adrese;
  • mītnes valsts;
  • adrese;
  • tālruņa numurs;
  • nodarbošanās (piemēram, ja esat veselības aprūpes speciālists, kurš meklē informāciju par mūsu produktiem);
  • IP adrese.

Jūs sniegsit šādu informāciju, un mēs to lietosim savās likumiskajās interesēs, lai administrētu mājaslapu, reģistrētu jūs to pakalpojumu saņemšanai, kam būsit pieteicies, un atbildētu uz visiem jūsu uzdotajiem vaicājumiem vai informācijas pieprasījumiem.

Reizēm mēs varam iegūt ar jums saistītus sensitīvus personas datus, piemēram, ja, iesniedzot informācijas pieprasījumu, jūs tajā brīvprātīgi sniedzat informāciju par savu fizisko vai garīgo veselību. Šādā gadījumā mēs šo informāciju izmantojam tikai, lai atbildētu uz jūsu vaicājumu un, ja nepieciešams, sniegtu jums papildu norādījumus (piem., lai informētu jūs par jūsu tiesībām ziņot par nevēlamu notikumu). Sniedzot mums savus sensitīvos personas datus, jūs piekrītat, ka mēs šos datus apstrādājam šajā Privātuma paziņojumā vai kādā citā jums pieejamā datu ievākšanas paziņojumā izklāstītajā nolūkā.

Ja jūs lietojat šo vietni vai aizpildāt kādu tiešsaistes veidlapu, vai sūtāt mums e-pasta vēstuli, lai ziņotu par nevēlamu notikumu, kas ar jums noticis, kamēr lietojat AstraZeneca produktu, lūdzu, pārskatiet uz jūsu valsti attiecināmo privātuma paziņojumu, kas pieejams https://aereporting.astrazeneca.com, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar nevēlamiem notikumiem.

Sīkdatnes

Tāpat mēs varam arī ievākt informāciju par to, kā jūs lietojat mājaslapu, izmantojot sīkdatnes (un citas līdzīgas tehnoloģijas), lai uzlabotu mājaslapas un saturu un darbību. Plašākai informācijai par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu paziņojumu.

Apkopota informācija

Mēs izmantojam apkopotu informāciju, kas nenorāda uz atsevišķām personām, lai pārraudzītu klientu datplūsmas modeļus vietnē un atsevišķās tās lapās, kā arī vietnes lietojumu, lai uzlabotu satura noformējumu un izvietojumu.

Kam būs pieejami jūsu personas dati?

Jūsu personas datus var pārsūtīt uz citiem AstraZeneca grupas uzņēmumiem. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus atsevišķām trešajām pusēm, tajā skaitā: IT pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu sistēmas attīstību un tehnisko atbalstu; auditoriem un konsultantiem, lai pārbaudītu mūsu atbilstību ārējām un iekšējām prasībām; oficiālām iestādēm, tiesībsargājošām un tiesu iestādēm, lai pildītu ziņošanas vai informācijas sniegšanas pienākumu, un AstraZeneca vai AstraZeneca grupas uzņēmuma tiesību pārņēmējam un darījumu partnerim visa uzņēmuma vai tā daļas pārdošanas, atsavināšanas vai sadarbības/kopuzņēmuma izveides gadījumā.

Kā mēs glabājam jūsu datus

AstraZeneca jūsu personas datus glabās tik gadus, cik to prasa vietējie likumi un uzņēmuma Dokumentu saglabāšanas politika. Plašāku informāciju par AstraZeneca iekšējo Dokumentu saglabāšanas politiku varat iegūt, apmeklējot www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Starptautiskā pārsūtīšana

AstraZeneca uzņēmumi un trešās puses uzņēmumi var atrasties daudzviet pasaulē, un tās var būt arī tādas valstis, kas nenodrošina tādu pašu personas datu aizsardzību kā jūsu mītnes valsts. Neatkarīgi no tā, uz kuru valsti jūsu personas dati tiek pārsūtīti, mēs jūsu personas datus izpaužam tikai saskaņā ar striktu “nepieciešams zināt” principu un pienācīgiem līgumiskiem ierobežojumiem (piemēram, AstraZeneca Saistošiem uzņēmuma noteikumiem un ES līguma standartklauzulām). Jums var būt tiesības saņemt AstraZeneca Saistošo uzņēmuma noteikumu un/vai AstraZeneca ES līguma standartklauzulu teksta eksemplāru, attiecīgu pieprasījumu nosūtot AstraZeneca uz privacy@astrazeneca.com.

Saistošie uzņēmuma noteikumi

Esam nodrošinājuši atbilstību noteiktām mūsu juridiskajām saistībām attiecībā uz jūsu personas datiem, ieviešot “Saistošos uzņēmuma noteikumus” (SUN). SUN nosaka AstraZeneca ievērotos principus to personas datu privātuma nodrošināšanā, kas tiek starptautiski pārsūtīti.

Vairāk par šiem principiem varat uzzināt šeit. SUN un no tiem izrietošās tiesības neattiecas uz personas datiem, kuru izcelsmes vieta ir ASV.

Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju

Mēs esam ieviesuši atbilstošas privātuma un drošības politikas, kas paredzētas, lai nodrošinātu, cik vien lielā mērā tas samērīgi iespējams, visas mūsu informācijas, tostarp jūsu personas datu, drošību un integritāti.

Plašāku informāciju par to, kā AstraZeneca pilda savus datu privātuma pienākumus, var atrast mūsu iekšējos vispārējos privātuma standartos.

Kādas ir jūsu tiesības

Jūs katrā laikā varat sazināties ar AstraZeneca, izmantojot www.astrazenecapersonaldataretention.com, lai pieprasītu piekļuvi tiem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā par jums, lai labotu tajos esošās kļūdas vai pieprasītu tos dzēst vai arī atsauktu savu piekrišanu noteiktu savu personas datu apstrādei. Ja šāds pieprasījums liek AstraZeneca vai tā filiālēm pārkāpt tām likumā noteiktos pienākumus, noteikumus vai rīcības kodeksus, iespējams, AstraZeneca nevarēs jūsu pieprasījumu apmierināt, taču jums joprojām var būt iespēja prasīt, lai mēs pārtrauktu jūsu personiskās informācijas tālāku apstrādi. Jums var būt arī tiesības uz datu pārnesamību, noteiktos apstākļos nododot tos citam datu kontrolierim.

AstraZeneca ir nozīmējis datu aizsardzības speciālistu, kurš atbild par AstraZeneca atbilstību ES datu aizsardzības likumam un ar kuru jūs varat sazināties e-pastā privacy@astrazeneca.com; vai sūtīt tam adresētu vēstuli Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, ja jums rodas kādi jautājumi vai bažas saistībā ar jūsu personas datu apstrādi. Ja uz AstraZeneca veikto jūsu personas datu apstrādi attiecas ES likums, jūs varat arī iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzību uzraugošajā iestādē savā mītnes valstī. Attiecīgās uzraugošās iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju varat atrast vietnē http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Atteikšanās no tālākas saziņas ar mums

Ja esat izvēlējies saņemt informāciju par mūsu vai citu AstraZeneca uzņēmumu produktiem vai pakalpojumiem un vēlaties atteikties no šādas informācijas saņemšanas, jūs to varat izdarīt, sūtot e-pastu uz privacyrequests@astrazeneca.com. Visos saziņas gadījumos jums skaidri jānorāda savs vārds un uzvārds, lietotājvārds (ja ir), reģistrācijas dati (ja ir) un šīs vietnes nosaukums.

Pēdējoreiz atjaunināts 2018. gada janvārī

© AstraZeneca 2018