PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Kas yra atsakingas už Jūsų asmens duomenis?

Šiame privatumo pareiškime „AstraZeneca“, „mes“ ir visi numanomi kreipiniai reiškia „AstraZeneca“ bendrovių grupę.

Mes nustatome tikslus ir būdus, kuriais remiantis Jūsų asmens duomenys renkami, naudojami ir (arba) atskleidžiami ir tvarkomi pagal „AstraZeneca“ vidaus pasaulinius duomenų privatumo standartus.

„AstraZeneca“ atsakingai žiūri į Jūsų asmens duomenų privatumą ir saugumą. Šiame privatumo pareiškime nurodyta, kokius Jūsų asmens duomenis galime rinkti ir kaip juos galime naudoti.

Kartkartėmis mes galime pakeisti šį privatumo pareiškimą. Jei reikės tai atlikti, mes informuosime Jus apie bet kokius pakeitimus.

Kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame?

Jei, norint naudotis svetaine, reikia užsiregistruoti, užpildyti internetinę formą arba išsiųsti mums el. laišką (pvz., norint gauti naujienas el. paštu, paprašyti papildomos informacijos ir (arba) gauti pakvietimų dalyvauti moksliniuose susitikimuose, reklaminiuose renginiuose, gauti informacijos apie bendradarbiavimo galimybes arba dalyvauti tyrimuose), mes galime rinkti ir naudoti tokius asmens duomenis:

  • Vardas ir pavardė
  • El. pašto adresas
  • Gyvenamoji šalis
  • Adresas
  • Telefono numeris
  • Profesija (pavyzdžiui, jei esate sveikatos priežiūros specialistas, ieškantis informacijos apie mūsų produktus)
  • IP adresas

Šią Jūsų pateikiamą informaciją mes naudosime savo teisėtais interesais: tvarkydami svetainę, registruodami Jus paslaugoms, kurių pageidavote, ir atsakydami į visas galimas Jūsų užklausas ar prašymus pateikti informacijos.

Retkarčiais mes galime gauti Jūsų neskelbtinų asmens duomenų, pavyzdžiui, jei prašydami informacijos savanoriškai pateiksite informacijos apie savo fizinę ar psichinę sveikatą. Tokiu atveju mes naudosime šią informaciją tik atsakydami į Jūsų užklausą ir, jei taikytina, pateikdami papildomų nurodymų (pvz., informuodami Jus apie Jūsų teisę pateikti ataskaitą apie nepageidaujamą reiškinį). Pateikdami savo neskelbtinus asmens duomenis Jūs suteikiate mums teisę apdoroti šiuos duomenis šiame Privatumo pareiškime arba bet kuriame mums pateikto duomenų rinkimo pareiškime nurodytais tikslais.

Jei Jums tektų naudotis šia svetaine, užpildyti internetinę formą ar išsiųsti mums el. laišką, kad praneštumėte apie nepageidaujamą reiškinį vartojant „AstraZeneca“ produktą, peržiūrėkite atitinkamai šaliai taikomą privatumo pareiškimą, kurį rasite adresu https://aereporting.astrazeneca.com ir sužinokite daugiau informacijos apie tai, kaip mes apdorojame Jūsų asmens duomenis siejant su nepageidaujamais reiškiniais.

Slapukai

Taip pat mes galime rinkti informaciją apie naudojimosi svetaine pobūdį naudodami slapukus (ar kitas panašias technologijas), siekdami patobulinti svetainės turinį ir funkcionalumą. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą žr. Pareiškimą apie slapukus.

Apibendrinta informacija

Mes naudojame apibendrintą informaciją, pagal kurią negalima nustatyti atskirų asmenų, stebėdami svetainės ir atskirų puslapių naršymo struktūrą, naudojimąsi svetaine, kad galėtume patobulinti turinio dizainą ir išdėstymą.

Kas turės prieigą prie Jūsų asmens duomenų?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms „AstraZeneca“ grupės bendrovėms. Taip pat Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su tam tikromis trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui: IT paslaugų teikėjais, norėdami patobulinti sistemą ir techninę pagalbą; auditoriais ir konsultantais, kad būtų užtikrintas išorės ir vidaus reikalavimų laikymasis; įstatyminėmis institucijomis, teisėsaugos įstaigomis ir bylos šalimis, kai tai numatyta pagal teisines ataskaitas ar ieškinius; „AstraZeneca“ arba „AstraZeneca“ grupės bendrovės teisių perėmėjais ar verslo partneriais, jei bendrovė parduotų savo verslą arba jo dalį, jo atsisakytų arba įkurtų bendrąją įmonę.

Kaip mes saugome Jūsų duomenis?

„AstraZeneca“ saugos Jūsų asmens duomenis tam tikrą metų skaičių pagal vietos teisės aktus ir bendrovės Dokumentų saugojimo taisykles. Daugiau informacijos apie „AstraZeneca“ vidines Dokumentų saugojimo taisykles galite rasti svetainėje www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Perdavimas į kitas šalis

„AstraZeneca“ bendrovės arba trečiosios šalys gali būti įsikūrusios bet kurioje pasaulio vietoje; tai gali būti ir šalys, kuriose nėra tokios asmens duomenų teisinės apsaugos kaip Jūsų gyvenamojoje šalyje. Kad ir į kokią šalį bus perduoti Jūsų asmens duomenys, mes dalysimės šiais duomenimis tik laikydamiesi griežto principo „ne daugiau, nei būtina“ ir vadovaudamiesi atitinkamais sutartiniais apribojimais (pavyzdžiui, „AstraZeneca“ Privalomomis bendrovės taisyklėmis ir ES tipinėmis sutarčių sąlygomis). Jums gali būti suteikta teisė paprašius gauti „AstraZeneca“ įpareigojančių bendrovės taisyklių ir (arba) „AstraZeneca“ ES tipinių sutarčių sąlygų kopiją, kreipusis adresu privacy@astrazeneca.com.

Privalomosios bendrovės taisyklės

Mes užtikriname, kad laikysimės kai kurių savo teisinių įsipareigojimų dėl Jūsų asmens duomenų, parengdami Privalomųjų bendrovės taisyklių (PBT) rinkinį. PBT nustato „AstraZeneca“ duomenų privatumo įsipareigojimus dėl į kitas šalis perduodamų asmens duomenų.

Daugiau informacijos apie šiuos įsipareigojimus galite rasti čia. PBT ir bet kokios pagal jas atsirandančios teisės netaikomos asmens duomenims, gautiems JAV.

Kaip mes saugome Jūsų duomenis

Mes laikomės deramų privatumo ir saugumo taisyklių, skirtų kiek įmanoma užtikrinti visos mūsų turimos informacijos, įskaitant Jūsų asmens duomenis, saugumą ir vientisumą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „AstraZeneca“ laikosi savo duomenų privatumo įsipareigojimų, galite rasti mūsų vidaus pasauliniuose duomenų privatumo standartuose.

Kokios yra Jūsų teisės

Galite bet kada susisiekti su „AstraZeneca“ adresu www.astrazenecapersonaldataretention.com ir paprašyti prieigos prie mūsų turimų Jūsų asmens duomenų, kad ištaisytumėte kokias nors klaidas, paprašytumėte pašalinti kai kuriuos duomenis ar atšauktumėte savo leidimą tam tikru būdu apdoroti Jūsų asmens duomenis. Jei dėl tokio prašymo „AstraZeneca“ ar jos susijusios bendrovės būtų priverstos sulaužyti savo atitinkamuose įstatymuose, kituose teisės aktuose ar praktikos kodeksuose numatytus įsipareigojimus, „AstraZeneca“ gali negalėti įvykdyti Jūsų prašymo, tačiau tokiu atveju galite prašyti blokuoti Jūsų asmens informacijos naudojimą tolesniam apdorojimui. Tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite turėti teisę perkelti savo duomenis kitam duomenų valdytojui.

„AstraZeneca“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, prižiūrintį, kaip „AstraZeneca“ laikosi ES duomenų apsaugos teisės aktų. Jei kiltų kokių nors klausimų ar nuogąstavimų dėl Jūsų asmens duomenų apdorojimo, su šiuo pareigūnu galite susisiekti el. paštu privacy@astrazeneca.com Jei „AstraZeneca“ vykdomam Jūsų asmens duomenų apdorojimui taikomi ES teisės aktai, galite pateikti skundą atitinkamai Jūsų gyvenamosios šalies duomenų apsaugą prižiūrinčiai institucijai. Atitinkamos priežiūros institucijos pavadinimą ir kontaktinius duomenis galite rasti adresu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Tolesnių mūsų pranešimų gavimo atsisakymas

Jei pasirinkote gauti informaciją apie mūsų ar kitų „AstraZeneca“ bendrovių produktus bei paslaugas ir nebenorite gauti šios informacijos, galite atsisakyti jos išsiųsdami el. laišką adresu privacyrequests@astrazeneca.com. Visuose pranešimuose būtina aiškiai nurodyti: Jūsų vardą ir pavardę, naudotojo vardą (jeigu yra), registracijos duomenis (jeigu yra) bei šios svetainės pavadinimą.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. sausio mėn.

© „AstraZeneca“, 2018