PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Kas yra atsakingas už Jūsų asmens duomenis

Šiame Privatumo pranešime „AstraZeneca“, „mes“ ir visos šio įvardžio formos bei numanomi kreipiniai reiškia „AstraZeneca“ grupės bendrovę.

Mes nustatome tikslus ir būdus rinkti, naudoti ir (arba) atskleisti bei tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal bendrus vidinius „AstraZeneca“ duomenų privatumo standartus

„AstraZeneca“ atsakingai žiūri į Jūsų asmens duomenų privatumą ir saugumą. Šiame Privatumo pranešime nurodyta, kokių kategorijų Jūsų asmens duomenis galime rinkti ir kaip juos galime naudoti.

Prireikus, šį Privatumo pranešimą galime pakeisti. Tais atvejais, kai tai privalome, Jus apie informuosime.

Kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame?

Jeigu, norėdami naudotis šia svetaine, užsiregistruojate, užpildote internetinę formą arba išsiunčiate mums el. laišką (pvz., norėdami gauti naujienas el. paštu, paprašyti papildomos informacijos ir (arba) gauti pakvietimų dalyvauti mokslo susitikimuose, reklaminiuose renginiuose, gauti informacijos apie bendradarbiavimo galimybes arba dalyvauti tyrimuose), galime rinkti ir naudoti tokius Jūsų asmens duomenis:

  • Vardas ir pavardė
  • El. pašto adresas
  • Gyvenamoji šalis
  • Adresas
  • Telefono numeris
  • Profesija (pavyzdžiui, jeigu esate sveikatos priežiūros specialistas, ieškantis informacijos apie mūsų produktus)
  • Techninė informacija apie Jūsų įrenginį, pvz., IP adresas, įrenginio tipas, įrenginio ir reklamos identifikatoriai, naršyklės tipas ir versija bei kita standartinė serverio žurnalo informacija
  • Kiti asmens duomenys, kuriuos nusprendžiame mums suteikti

Tokią informaciją suteiksite Jūs, o mes galime papildyti ją informacija iš viešai prieinamų šaltinių arba duomenų brokerių. Ją naudojame savo teisėtiems interesams, pavyzdžiui, tvarkydami svetainę, registruodami Jus paslaugoms, kurių pageidavote, ir atsakydami į visas galimas Jūsų užklausas ar prašymus pateikti informacijos.

Retkarčiais galime gauti Jūsų neskelbtinų asmens duomenų, pavyzdžiui, jeigu prašydami pateikti informacijos savanoriškai pateiksite informacijos apie savo fizinę arba psichinę sveikatą. Tokiu atveju naudosime šią informaciją tik atsakydami į Jūsų užklausą ir, jei taikytina, pateikdami papildomų nurodymų (pvz., informuodami Jus apie Jūsų teisę pateikti pranešimą apie nepageidaujamą reiškinį). Pateikdami savo neskelbtinus asmens duomenis suteikiate mums teisę tvarkyti šiuos duomenis šiame Privatumo pranešime arba bet kuriame mums pateikto duomenų rinkimo pareiškime nurodytais tikslais.

Jeigu Jums tektų naudotis šia svetaine, užpildyti internetinę formą ar išsiųsti mums el. laišką, kad praneštumėte apie nepageidaujamą reiškinį vartojant „AstraZeneca“ produktą, perskaitykite atitinkamai šaliai taikomą pranešimo apie nepageidaujamus reiškinius pareiškimą, pateiktą adresu https://aereporting.astrazeneca.com ir sužinokite daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis įvykus nepageidaujamiems reiškiniams.

Slapukai ir signalai „nesekti“

Mes dar galime rinkti informaciją apie naudojimosi svetaine pobūdį naudodami slapukus (ar kitas panašias technologijas), siekdami patobulinti svetainės turinį ir funkcionalumą. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą žr. tinklalapyje esantį slapukų pranešimą. „AstraZeneca“ nereaguoja į signalus „nesekti“.

Apibendrinta informacija

Naudojame apibendrintą informaciją, pagal kurią negalima nustatyti atskirų asmenų tapatybės, stebėdami svetainės ir atskirų puslapių naršymo struktūrą, naudojimąsi svetaine, kad galėtume patobulinti turinio dizainą ir išdėstymą.

Kas turės prieigą prie Jūsų asmens duomenų?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms „AstraZeneca“ grupės bendrovėms. Pirmiau išvardytų kategorijų Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su tam tikrais paslaugų teikėjais arba trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui: IT paslaugų teikėjais, norėdami patobulinti sistemą ir techninę pagalbą; auditoriais ir konsultantais, kad būtų užtikrintas išorės ir vidaus reikalavimų laikymasis; įstatyminėmis institucijomis, teisėsaugos institucijomis ir bylos šalimis, kai tai numatyta pagal teisines ataskaitas arba ieškinius; „AstraZeneca“ arba „AstraZeneca“ grupės bendrovės teisių perėmėjais ar verslo partneriais, jeigu bendrovė parduotų savo verslą arba jo dalį, jo atsisakytų arba įkurtų bendrąją įmonę.

Kaip mes laikome Jūsų duomenis?

„AstraZeneca“ Jūsų asmens duomenis laikys tam tikrą metų skaičių pagal vietos teisės aktus ir bendrovės Dokumentų išlaikymo taisykles. Daugiau informacijos apie „AstraZeneca“ vidines Dokumentų saugojimo taisykles pateikta svetainėje www.astrazenecapersonaldataretention.com

Perdavimas į kitas šalis

„AstraZeneca“ bendrovės arba trečiosios šalys gali būti įsisteigusios bet kurioje pasaulio vietoje; tai gali būti ir šalys, kuriose nėra tokios asmens duomenų teisinės apsaugos kaip Jūsų gyvenamojoje šalyje. Nepriklausomai nuo šalies, į kurią perduoti Jūsų asmens duomenys, mes dalysimės šiais duomenimis tik griežtai laikydamiesi principo „būtina žinoti“ ir atsižvelgdami į atitinkamus sutartinius apribojimus (pavyzdžiui, „AstraZeneca“ Privalomomis bendrovės taisyklėmis ir ES standartinėmis sutarčių nuostatomis). Galite prašyti gauti „AstraZeneca“ privalomųjų bendrovės taisyklių ir (arba) „AstraZeneca“ ES standartinių sutarčių nuostatų kopiją, kreipęsi adresu privacy@astrazeneca.com.

Privalomosios bendrovės taisyklės

Užtikriname, kad laikysimės kai kurių savo teisinių įsipareigojimų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, parengdami Privalomųjų bendrovės taisyklių (PBT) rinkinį. PBT nustato „AstraZeneca“ duomenų privatumo įsipareigojimus dėl į kitas šalis perduodamų asmens duomenų.

Daugiau informacijos apie šiuos įsipareigojimus pateikta čia. PBT ir bet kokios pagal jas atsirandančios teisės netaikomos iš JAV gautiems asmens duomenims.

Kaip užtikriname Jūsų duomenų saugumą

Laikomės deramų privatumo ir saugumo taisyklių, skirtų kiek įmanoma užtikrinti visos mūsų turimos informacijos, įskaitant Jūsų asmens duomenis, saugumą ir vientisumą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „AstraZeneca“ laikosi savo duomenų privatumo įsipareigojimų, pateikta mūsų pasauliniuose duomenų privatumo vidaus standartuose.

Kokios yra Jūsų teisės

Galite bet kada susisiekti su „AstraZeneca“ adresu www.astrazenecapersonaldataretention.com ir paprašyti gauti daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, suteikti prieigą prie mūsų turimų Jūsų asmens duomenų, ištaisyti klaidas, pašalinti tam tikrus duomenis arba atšaukti savo leidimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam tikru būdu. Jeigu dėl tokio prašymo „AstraZeneca“ arba su ja susijusios bendrovės būtų priverstos pažeisti atitinkamuose savo įstatymuose arba kituose teisės aktuose ar praktikos kodeksuose numatytus įsipareigojimus, „AstraZeneca“ gali negalėti įvykdyti Jūsų prašymo. Tokiu atveju galite prašyti, kad nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis (t. y. pasinaudoti prieštaravimo teise). Laikydamiesi galiojančių teisės aktų, tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę į duomenų perkeliamumą kitam duomenų valdytojui; tuomet Jūsų duomenys tam valdytojui būtų perduodami elektroniniu formatu. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, šiomis teisėmis galite naudotis nemokamai.

„AstraZeneca“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, prižiūrintį, kaip „AstraZeneca“ laikosi ES duomenų apsaugos teisės aktų. Jeigu turėtumėte klausimų ar nuogąstavimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, su šiuo pareigūnu galite susisiekti el. paštu privacy@astrazeneca.com arba siųsdami laišką adresu Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA. Jeigu „AstraZeneca“ tvarko Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi ES teisės aktais, galite pateikti skundą atitinkamai Jūsų gyvenamosios šalies duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Atitinkamos ES priežiūros institucijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys pateikti adresu https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en, o JK duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys pateikti adresu https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Tolesnių mūsų pranešimų gavimo atsisakymas

Jeigu pasirinkote gauti informaciją apie mūsų ar kitų „AstraZeneca“ bendrovių produktus bei paslaugas ir nebenorite gauti šios informacijos, galite atsisakyti jos išsiųsdami el. laišką adresu privacyrequests@astrazeneca.com. Visuose pranešimuose būtina aiškiai nurodyti Jūsų vardą ir pavardę, naudotojo vardą (jeigu yra), registracijos duomenis (jeigu yra) bei šios svetainės pavadinimą.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. gruodžio mėn.

© „AstraZeneca“