ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY

Ki a felelős az Ön személyes adataiért?

A jelen Adatvédelmi közleményben az „AstraZeneca”, a „mi” és ezek ragozott alakjai az AstraZeneca csoport vállalatait jelentik.

Mi határozzuk meg az Ön személyes adatai gyűjtésének, felhasználásának és/vagy továbbadásának és kezelésének célját és módját az AstraZeneca vállalaton belüli globális adatvédelmi szabályzatának megfelelően.

Az AstraZeneca rendkívül komoly figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére és biztonságára. A jelen Adatvédelmi közlemény felvázolja, hogy milyen személyes adatokat gyűjthetünk be Önről, illetve miként használhatjuk fel azokat.

Időről időre módosítást hajthatunk végre a jelen Adatvédelmi közleményen. Minden olyan módosításról értesítést küldünk, amelynél ez kötelező.

Milyen információt gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat?

Ha a jelen webhely használatához regisztrálnia kell, online űrlapot kell kitöltenie, vagy e-mailt kell küldenie nekünk (pl. e-mailes frissítések fogadásához, további adatok igényléséhez, illetve tudományos találkozóra, promóciós rendezvényre, együttműködési lehetőségre vagy felmérésre szóló meghívó küldéséhez), akkor a következő személyes adatait gyűjthetjük össze és használhatjuk fel:

  • Név
  • E-mail-cím
  • Lakóhely szerinti ország
  • Postai cím
  • Telefonszám
  • Foglalkozás (például olyankor, ha egészségügyi szakemberként információt kér a termékeinkről)
  • Műszaki információk az eszközéről, például az IP-címe, eszközének típusa, eszköz- és hirdetési azonosítók, böngésző típusa és verziója, valamint egyéb általános kiszolgálónaplózási információk
  • Egyéb személyes adatok, amelyeket Ön megadott számunkra

Ezeket az információkat Ön adja meg számunkra, mi pedig indokolt esetben kiegészítjük azokat a nyilvánosan rendelkezésre álló információkból vagy az adatkereskedők segítségével. Ezen információkat törvényes céljaink érdekében használjuk fel a webhely adminisztrációja, az Ön által igényelt szolgáltatásokhoz szükséges regisztráció, valamint az Ön esetleges kérdéseire, illetve kéréseire történő válaszadás során.

Esetenként érzékeny adatokhoz is hozzájuthatunk Önről, például olyankor, ha valamilyen információkérés részeként, önként megosztja velünk a fizikai vagy mentális állapotára vonatkozó adatokat. Ilyen esetekben ezeket az adatokat kizárólag a megkeresés megválaszolása érdekében használjuk fel, illetve adott esetben további útmutatás biztosításához (pl. tájékoztatjuk arról a jogáról, hogy nemkívánatos eseményekről jelentést küldhet). Érzékeny személyes adatainak megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket az adatokat kezeljük a jelen Adatvédelmi közleményben, illetve az Önnek eljuttatott bármilyen egyéb adatgyűjtési közleményben megfogalmazott célok érdekében.

Amennyiben Ön AstraZeneca termék beszedése közben tapasztalt, nemkívánatos esemény jelentése céljából használja a jelen webhelyet, tölt ki online űrlapot, vagy küld e-mailt nekünk, kérjük, mindenképpen olvassa el az Ön országára vonatkozó, nemkívánatos esemény jelentéséről szóló közleményt a https://aereporting.astrazeneca.com oldalon, hogy további részleteket ismerjen meg az Ön személyes adatainak általunk végzett, nemkívánatos eseményekhez kötődő kezeléséről.

Sütik és a követés letiltásával kapcsolatos jelzések

Sütiket (és hasonló technológiai megoldásokat) alkalmazva adatokat gyűjthetünk arra vonatkozóan is, hogy Ön miként használja a webhelyet, amely gyűjtésnek a célja a webhely tartalmának és használhatóságának javítása. A sütik alkalmazásával kapcsolatos további tudnivalókért, tekintse meg weboldalunkon a sütikre vonatkozó értesítőt. AstraZeneca nem válaszol a követés letiltásával kapcsolatos jelzésekre.

Összevont adatok

Összevont, az egyes személyek azonosítására nem alkalmas adatokat használunk a webhelyre, illetve az egyes oldalakra irányuló ügyfélforgalommal kapcsolatos trendek, illetve a webhelyhasználat követéséhez, aminek célja a megjelenített tartalom kialakításának és elrendezésének javítása.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A személyes adatait a rendszer továbbíthatja az AstraZeneca csoport más vállalatai számára. A fent felsorolt személyes adatainak egyes kategóriáit megoszthatjuk bizonyos szolgáltatókkal vagy harmadik felekkel is, az alábbiak szerint: IT-szolgáltatókkal rendszerfejlesztési és technikai támogatási tevékenységhez; könyvvizsgálókkal és tanácsadókkal a külső és belső követelményekkel való megfelelőségünk igazolása érdekében; hatósági szervekkel, bűnüldöző szervekkel és perben álló felekkel jogi beszámolási követelmény vagy jogi követelés teljesítése érdekében; valamint az AstraZeneca, illetve az AstraZeneca csoport egyik vállalatának utódjával vagy üzleti partnerével, amennyiben az AstraZeneca részben vagy egészen értékesíti a vállalkozást, illetve megszüntet vagy létrehoz kapcsolódó együttműködést/vegyesvállalatot.

Az AstraZeneca nem értékesít személyes adatokat harmadik felek részére. Weboldalunkon keresztül lehetővé tesszük harmadik feleknek az adatgyűjtést, azonban erre kizárólag a jelen dokumentumban, valamint vállalatunk Sütikre vonatkozó értesítőjében ismertetett célokból kerülhet sor.

Hogyan tároljuk az Ön adatait?

Az AstraZeneca a területileg hatályos jogszabályok által, valamint a vállalat Dokumentummegőrzési szabályzata által meghatározott ideig tárolja az Ön személyes adatait. Az AstraZeneca belső Dokumentummegőrzési szabályzatával kapcsolatos további részletekért látogasson el a www.astrazenecapersonaldataretention.com oldalra.

Nemzetközi adattovábbítás

Az AstraZeneca üzleti egységei és a külső partnerek telephelyei a világ bármely pontján elhelyezkedhetnek, így olyan országokban is, amelyekben a személyes adatok védelmének jogi keretei eltérhetnek az Ön lakóhelye szerinti országban hatályos jogi keretektől. Függetlenül attól, hogy mely országba továbbítják az Ön személyes adatait, ezen adatokat kizárólag abban az esetben osztjuk meg másik féllel, ha azok ismerete feltétlenül szükséges, és a megosztás minden esetben megfelelő szerződéses kötelezettségvállalás mentén történik (például az AstraZeneca Kötelező erejű vállalati szabályok dokumentuma és az EU általános szerződési feltételei betartásával). Kérelmezhet egy példányt az AstraZeneca által alkalmazott „Kötelező erejű vállalati szabályok” és/vagy „EU általános szerződési feltételek” dokumentumból, amely kérést a privacy@astrazeneca.com címre írt e-mailben küldheti el az AstraZeneca számára.

Kötelező erejű vállalati szabályok

A személyes adatokkal kapcsolatos jogi kötelezettségeink egy részének betartását garantáljuk a „Kötelező erejű vállalati szabályok” összeállításával. A szabálygyűjtemény meghatározza az AstraZeneca adatvédelmi kötelezettségvállalásait a személyes adatok nemzetközi továbbításával kapcsolatban.

Az kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos további részleteket itt olvashatja el. A kötelező erejű vállalati szabályok, illetve az ezekből származó jogok nem vonatkoznak az Egyesült Államokból származó személyes adatokra.

Hogyan védjük az Ön adatait?

Megfelelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályozást alkalmazunk annak érdekében, hogy észszerű mértékben biztosítsuk minden általunk kezelt adat biztonságát és integritását, beleértve az Ön személyes adatait is.

Arra vonatkozóan, hogy az AstraZeneca miként teljesíti az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit, tájékozódjon a vállalaton belüli globális adatvédelmi előírásokból.

Az Ön jogai

Bármikor felveheti a kapcsolatot az AstraZeneca vállalattal a www.astrazenecapersonaldataretention.com webhelyen keresztül, és tájékoztatást kérhet arról, hogyan kezeljük személyes adatai, valamint hozzáférést kérhet az Önre vonatkozó, általunk tárolt személyes adatokhoz az esetleges pontatlanságok helyesbítése vagy az adatok törlése érdekében, illetve hogy visszavonja hozzájárulását a személyes adatainak meghatározott típusú felhasználási módjaival kapcsolatban. Ha ilyen jellegű kérés teljesítése következtében az AstraZeneca vagy valamely kapcsolt vállalkozása megsértené a vonatkozó jogszabályok, rendeletek vagy működési szabályok előírásait, előfordulhat, hogy az AstraZeneca nem tudja teljesíteni a kérését, de Ön ilyen esetben is kérheti a személyes adatai további kezelésének leállítását (más néven gyakorolhatja tiltakozáshoz való jogát). A alkalmazandó jogszabályok függvényében Ön – bizonyos körülmények között – gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát valamely másik adatkezelő részére történő továbbítás keretében, amely során adatait elektronikus formában megosztjuk az adatkezelővel. Az alkalmazandó jogszabályok függvényében ezen jogosultságait térítésmentesen gyakorolhatja.

Az AstraZeneca adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki felügyeli az AstraZeneca EU adatvédelmi törvényei szerinti megfelelőségét. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya lenne saját személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, küldjön e-mailt az adatvédelmi tisztviselőnknek a következő címre: privacy@astrazeneca.com.  Ha az Ön személyes adatainak kezelését az AstraZeneca az EU törvényeinek hatálya alatt végzi, esetleges panaszát benyújthatja a lakóhelye szerinti ország adatvédelmi felügyeleti hatóságánál is. Az illetékes felügyeleti hatóság nevét és elérhetőségét megtalálja a következő oldalon: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

A tőlünk érkező további értesítések letiltása

Ha korábban kérte a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, illetve más AstraZeneca vállalatok termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos információk küldését, és szeretne leiratkozni ezekről az értesítésekről, megteheti ezt a következő címre küldött e-mailben: privacyrequests@astrazeneca.com. Minden egyes kapcsolatfelvétel során adja meg a következőket: az Ön neve, felhasználóneve (ha van), a regisztrációs adatok (ha vannak), valamint a jelen webhely neve.

Utoljára frissítve: 2020. június

© AstraZeneca