ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY

Ki a felelős az Ön személyes adataiért?

A jelen Adatvédelmi közleményben az „AstraZeneca”, a „mi”, a „minket” és a „miénk” az AstraZeneca csoport vállalatait jelenti.

Mi határozzuk meg az Ön személyes adatai gyűjtésének, felhasználásának és/vagy továbbadásának és kezelésének célját és módját az AstraZeneca belső globális adatvédelmi szabályzatának megfelelően.

Az AstraZeneca rendkívül komoly figyelmet fordít az Ön személyes adatainak biztonságára. A jelen Adatvédelmi közlemény vázlatosan tartalmazza, hogy milyen személyes adatokat gyűjthetünk be Önről, illetve miként használhatjuk fel azokat.

Időről időre módosítást hajthatunk végre a jelen Adatvédelmi közleményen. Minden olyan módosításról értesítést küldünk, amelynél ez kötelező.

Milyen információt gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat?

Ha a jelen webhely használatához regisztrálnia kell, online űrlapot kell kitöltenie, vagy e-mailt kell küldenie nekünk (pl. e-mailes frissítések fogadásához, további adatok igényléséhez, illetve tudományos találkozóra, promóciós rendezvényre, együttműködési lehetőségre vagy felmérésre szóló meghívó igényléséhez), akkor a következő személyes adatait gyűjthetjük össze, és használhatjuk fel:

  • Név
  • E-mail-cím
  • Lakóhely szerinti ország
  • Postai cím
  • Telefonszám
  • Foglalkozás (például olyankor, ha egészségügyi szakemberként információt kér a termékeinkről)
  • IP-cím

Ezeket az információkat Ön adja meg, mi pedig a törvényes céljaink érdekében használjuk fel ezeket a webhely adminisztrációja, az Ön által igényelt szolgáltatásoknál történő regisztráció, valamint az Ön esetleges kérdéseire, illetve kéréseire történő válaszadás során.

Esetenként érzékeny adatokhoz is hozzájuthatunk Önről, például olyankor, ha önként megoszt velünk a fizikai vagy a mentális állapotára vonatkozó adatokat valamilyen információkérés részeként. Ilyen esetekben ezeket az adatokat kizárólag a megkeresés megválaszolása érdekében használjuk fel, illetve ha lehetséges, további útmutatáshoz (pl. tájékoztatjuk arról a jogáról, hogy nemkívánatos eseményről szóló jelentést küldjön). Érzékeny személyes adatainak megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket az adatokat feldolgozzuk a jelen Adatvédelmi közleményben, illetve az Önnek eljuttatott bármilyen egyéb adatgyűjtési közleményben megfogalmazott célok érdekében.

Amennyiben Ön AstraZeneca termék használata közben tapasztalt, nemkívánatos esemény jelentése céljából használja a jelen webhelyet, kitölt egy online űrlapot, vagy e-mailt küld nekünk, mindenképpen olvassa el a megfelelő országra vonatkozó adatvédelmi közleményt a https://aereporting.astrazeneca.com oldalon, hogy további részleteket ismerjen meg az Ön személyes adatainak általunk végzett, a nemkívánatos eseményekhez kötődő feldolgozásáról.

Sütik

Sütiket (illetve hasonló technológiai megoldásokat) alkalmazva adatokat gyűjthetünk arra vonatkozóan is, hogy Ön miként használja a webhelyet, amelynek célja a webhely tartalmának és használhatóságának javítása. A sütik alkalmazásával kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg a sütikkel kapcsolatos értesítőt.

Összevont adatok

Összevont, az egyes személyek azonosítására nem alkalmas adatokat használunk a webhelyre, illetve az egyes oldalakra irányuló ügyfélforgalom, illetve a webhelyhasználat mintázatainak követéséhez, aminek célja a megjelenített tartalom kialakításának és elrendezésének javítása.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A személyes adatait a rendszer továbbíthatja az AstraZeneca csoport más vállalatai felé. Előfordulhat, hogy személyes adatait megosztjuk bizonyos harmadik felekkel is, például: IT-szolgáltatókkal rendszerfejlesztési és technikai támogatási tevékenységhez; auditorokkal és tanácsadókkal a külső és belső megfelelőségünk igazolása érdekében; szabályozó testületekkel, végrehajtó szervekkel és perben álló felekkel törvényes jelentéstételi kötelezettség vagy kérelem teljesítése érdekében; valamint az AstraZeneca, illetve az AstraZeneca csoport vállalata utódjának vagy üzleti partnerének, amennyiben az AstraZeneca részben vagy egészen értékesíti a vállalkozást, illetve megszüntet vagy létrehoz kapcsolódó együttműködést/vegyesvállalatot.

Hogyan tároljuk az Ön adatait?

Az AstraZeneca a területileg hatályos törvények által, valamint a vállalat Dokumentummegőrzési szabályzata által meghatározott ideig tárolja az Ön személyes adatait. Az AstraZeneca belső Dokumentummegőrzési szabályzatával kapcsolatos további részletekért látogasson el a www.astrazenecapersonaldataretention.com oldalra.

Nemzetközi adattovábbítások

Az AstraZeneca entitásai és a külső partnerek fizikai helye a világ bármely pontján lehet, így olyan országokban is, amelyekben a személyes adatok védelmének jogi keretei eltérhetnek az Ön lakóhelye szerinti országban hatályos jogi keretektől. A személyes adatok továbbításának célhelyétől függetlenül az Ön adatait kizárólag abban az esetben osztjuk meg másik féllel, ha azok ismerete feltétlenül szükséges, és a megosztás minden esetben megfelelő szerződéses kötelezettségvállalás mentén történik (például az AstraZeneca Kötelező erejű vállalati szabályozások dokumentuma és az EU általános szerződési feltételei betartásával). Kérésre hozzájuthat az AstraZeneca által alkalmazott „Kötelező erejű vállalati szabályozások” és/vagy „EU általános szerződési feltételek” dokumentum egy példányához, amely kérést a privacy@astrazeneca.com címre írt e-mailben küldheti el az AstraZeneca felé.

Kötelező erejű vállalati szabályozások

A személyes adatokkal kapcsolatos jogi kötelezettségeink egy részének betartását garantáltuk a „Kötelező erejű vállalati szabályozások” összeállításával. Ez a szabályozásgyűjtemény meghatározza az AstraZeneca adatvédelmi elkötelezettségeit a személyes adatok nemzetközi továbbításával kapcsolatban.

Ezekkel az elkötelezettségekkel kapcsolatos további részleteket itt olvashat. A kötelező erejű vállalati szabályozások, illetve az ezekből származó jogosultságok nem vonatkoznak az Egyesült Államokból származó személyes adatokra.

Hogyan védjük az Ön adatait?

Megfelelő adatvédelmi és biztonsági szabályozást alkalmazunk annak érdekében, hogy észszerű mértékben biztosítsuk minden általunk kezelt adat biztonságát és integritását, beleértve az Ön személyes adatait is.

Arra vonatkozóan, hogy az AstraZeneca miként teljesíti adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit, tájékozódjon belső globális adatvédelmi szabályzatunkból.

Az Ön jogai

Bármikor felveheti a kapcsolatot az AstraZeneca vállalattal a www.astrazenecapersonaldataretention.com webhelyen keresztül, és hozzáférést kérhet az általunk Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokhoz az esetleges pontatlanságok helyesbítése érdekében, kérheti ugyanezen adatok törlését, illetve visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatainak meghatározott típusú felhasználási módjaival kapcsolatban. Ha ilyen jellegű kérés teljesítése következtében az AstraZeneca vagy valamely leányvállalata megsértené a vonatkozó törvények, szabályozások vagy működési szabályok előírásait, előfordulhat, hogy az AstraZeneca nem tudja teljesíteni a kérést, de Ön ilyen esetben is kérheti a személyes adatai további felhasználásának leállítását. Bizonyos körülmények között jogosult lehet arra is, hogy adatait másik adatkezelőhöz továbbítsa.

Az AstraZeneca adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki felelősként felügyeli az AstraZeneca EU adatvédelmi törvényei szerinti megfelelőségét. Forduljon hozzá, ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van saját személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban: e-mailt a privacy@astrazeneca.com címzéssel írjon. Ha az Ön személyes adatainak kezelését az AstraZeneca az EU törvényeinek hatálya alatt végzi, esetleges panaszát benyújthatja a lakóhelye szerinti ország felügyeleti hatóságánál is. Az illetékes felügyeleti hatóság nevét és elérhetőségét megtalálja a következő oldalon: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

A tőlünk érkező további kommunikáció letiltása

Ha korábban kérte a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, illetve más AstraZeneca vállalatok termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos információk küldését, és szeretne lejelentkezni ezekről az értesítésekről, megteheti ezt a következő címre küldött e-mailben: privacyrequests@astrazeneca.com. Minden egyes kommunikációs körben adja meg a következőket: az Ön neve, felhasználóneve (ha van), a regisztráció részletei (ha van), valamint a jelen webhely neve.

Utolsó frissítés: 2018. január.

© AstraZeneca 2018