ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε αυτή την Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, τα «AstraZeneca», «Εμείς», «Εμάς» και «Μας» αναφέρονται στον όμιλο εταιρειών της AstraZeneca.

Εμείς καθορίζουμε τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται ή/και γνωστοποιούνται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με την εσωτερική Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου της AstraZeneca.

Η AstraZeneca λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει ποια προσωπικά δεδομένα Εμείς μπορούμε να συλλέξουμε για εσάς και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.

Ενδέχεται να αλλάζουμε κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις αλλαγές όταν χρειάζεται.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε;

Εάν θέλετε να κάνετε εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε αυτό τον ιστότοπο, ή να συμπληρώσετε μία ηλεκτρονική φόρμα, ή να μας στείλετε ένα email (π.χ. για ηλεκτρονικές ενημερώσεις ή για να μας ζητήσετε να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες ή/και να σας στείλουμε πρόσκληση για τη συμμετοχή σας σε επιστημονικές συναντήσεις, προωθητικές εκδηλώσεις, ευκαιρίες συνεργασίας και έρευνες), τότε ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως:

  • Όνομα
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Χώρα διαμονής
  • Διεύθυνση
  • Τηλεφωνικός αριθμός
  • Επάγγελμα (για παράδειγμα, εάν είστε Επαγγελματίας Υγείας που αναζητά πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας)
  • Διεύθυνση IP

Θα μας παρέχετε αυτά τα στοιχεία και θα τα χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση του ιστότοπου, την εγγραφή σας σε υπηρεσίες που έχετε δηλώσει και για να απαντήσουμε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις σας.

Περιστασιακά, μπορεί να κατέχουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, για παράδειγμα, εάν οικειοθελώς παρέχετε πληροφορίες για τη φυσική ή ψυχική σας υγεία, ως μέρος των στοιχείων που ζητούνται. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία μόνο για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας και, κατά περίπτωση, να σας παρέχουμε επιπλέον βοήθεια (π.χ. για να σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών). Δίνοντάς μας πληροφορίες σχετικά με τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από εμάς για το σκοπό που καθορίζεται στη παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ή σε άλλη κοινοποίηση συλλογής δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο, ή συμπληρώνετε μία ηλεκτρονική φόρμα, ή μας στέλνετε ένα email για να αναφέρετε μία ανεπιθύμητη ενέργεια κατά την χρήση ενός προϊόντος της AstraZeneca, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της χώρας σας, που θα βρείτε στο https://aereporting.astrazeneca.com, για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που Εμείς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Cookie

Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με την χρήση cookie (και άλλη παρόμοια τεχνολογία), στα πλαίσια της βελτίωσης του περιεχομένου και της λειτουργικότητας του ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookie, παρακαλούμε να δείτε την Δήλωση σχετικά με τα Cookie.

Συγκεντρωτικά στοιχεία

Χρησιμοποιούμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία δεν ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, για να παρακολουθούμε τα πρότυπα κίνησης των πελατών στον ιστότοπο και συγκεκριμένες σελίδες, καθώς και τη χρήση του ιστότοπου, με σκοπό να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό και τη δομή του περιεχομένου.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου της AstraZeneca. Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη όπως: Παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής για σκοπούς ανάπτυξης του συστήματος και τεχνικής υποστήριξης, ελεγκτές και συμβούλους που θα επικυρώσουν την συμμόρφωσή μας με τις εξωτερικές και εσωτερικές προϋποθέσεις, θεσμικά όργανα, όργανα επιβολής του νόμου και διάδικοι, σχετικά με την αναφορά νομικής απαίτησης, και ένα συνεργάτη της AstraZeneca ή εταιρείας του ομίλου της AstraZeneca σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης ή δημιουργίας κοινοπραξίας για ολόκληρη ή μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η AstraZeneca αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για αρκετά χρόνια, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και την Πολιτική Διατήρησης Εγγράφων της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική πολιτική διατήρησης εγγράφων της AstraZeneca, δείτε το www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Διεθνείς μεταβιβάσεις

Οι εταιρείες της AstraZeneca και τα συνεργαζόμενα τρίτα μέρη ενδέχεται να εδρεύουν οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών που ίσως δεν παρέχουν την ίδια νομική προστασία για τα προσωπικά δεδομένα όπως στη χώρα διαμονής σας. Ανεξάρτητα από το σε ποια χώρα μεταβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, Εμείς θα τα κοινοποιήσουμε μόνο σε περίπτωση της «ανάγκης να γνωρίζουν» και σύμφωνα με τους δέοντες συμβατικούς περιορισμούς (όπως τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες και τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ της AstraZeneca). Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της AstraZeneca ή/και των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών ΕΕ της AstraZeneca, εφόσον το ζητήσετε στο privacy@astrazeneca.com.

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες

Έχουμε διασφαλίσει τη συμμόρφωση με ορισμένες από τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μέσω της δημιουργίας των «Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων» (Binding Corporate Rules, BCR). Τα BCR καθορίζουν τις δεσμεύσεις προστασίας των δεδομένων της AstraZeneca σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μεταβιβάζονται διεθνώς.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δεσμεύσεις εδώ. Τα BCR και πρόσθετα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά δεν ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα που προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Εμείς εφαρμόζουμε κατάλληλες πολιτικές ασφάλειας που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν, στο μέτρο του εύλογα δυνατού, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των δεδομένων Μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων.

Περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες για τη συμμόρφωση της AstraZeneca προς τις υποχρεώσεις ιδιωτικού απορρήτου, θα βρείτε στην εσωτερική Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AstraZeneca στο www.astrazenecapersonaldataretention.com οποτεδήποτε για να ζητήσετε πρόσβαση στα δικά σας προσωπικά δεδομένα, να διορθώσετε ενδεχόμενα λάθη ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας σε συγκεκριμένους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν ενδεχόμενο τέτοιο αίτημα προκαλέσει την παραβίαση των υποχρεώσεων της AstraZeneca ή των θυγατρικών της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς ή τους κώδικες πρακτικής, τότε η AstraZeneca ενδέχεται να μην ανταποκριθεί στο αίτημά σας, αλλά μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσει η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης, έχετε το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες.

Η AstraZeneca έχει αναθέσει σε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων να επιβλέπει την συμμόρφωση της AstraZeneca με τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο privacy@astrazeneca.comσε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την AstraZeneca καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ, μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην αντίστοιχη ελεγκτική αρχή για την προστασία των δεδομένων στη χώρα διαμονής σας. Μπορείτε να βρείτε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της σχετικής ελεγκτικής αρχής στο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Απαλλαγή από περαιτέρω επικοινωνία από μέρους μας

Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, ή για εκείνα άλλων εταιρειών της AstraZeneca και θέλετε να απαλλαγείτε από τη λήψη αυτών των πληροφοριών, μπορείτε να στείλετε ένα email στο privacyrequests@astrazeneca.com. Θα πρέπει να δηλώνετε ρητά σε κάθε επικοινωνία: το όνομά σας, το όνομα χρήστη (εάν υπάρχει), τα στοιχεία εγγραφής (εάν υπάρχουν) και το όνομα του ιστότοπου.

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 2018

© AstraZeneca 2018