TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi

Tässä Tietosuojakäytännössä ”AstraZeneca”, ”me”, ”meitä” ja ”meidän” viittaavat AstraZenecan konserniyhtiöihin.

Me päätämme ne tarkoitukset ja tavat, joilla henkilötietojasi kerätään, käytetään ja/tai paljastetaan sekä hallinnoidaan AstraZenecan sisäisten kansainvälisten tietosuojastandardien mukaisesti.

AstraZeneca suhtautuu vakavasti henkilötietojesi yksityisyyteen ja tietoturvaan. Tämä Tietosuojakäytäntö on yhteenveto siitä, mitä henkilötietoja voimme sinusta kerätä ja kuinka saatamme niitä käyttää.

Saatamme muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista, jos niin vaaditaan.

Mitä tietoja keräämme ja kuinka käytämme niitä?

Jos sinun on rekisteröidyttävä voidaksesi käyttää tätä verkkosivustoa, täyttää verkkolomakkeen tai lähettää meille sähköpostia (esim. saadaksesi sähköposti-ilmoituksia tai pyytääksesi meitä lähettämään lisätietoja ja/tai osallistumiskutsuja tiedekokoontumisiin, myynninedistämistapahtumiin, yhteistyömahdollisuuksiin ja kyselyihin), saatamme kerätä ja käyttää henkilötietojasi, joita ovat mm. seuraavat:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Asuinmaa
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Ammatti (esimerkiksi jos olet terveydenhuollon ammattilainen, joka hakee tuotteitamme koskevaa tietoa)
  • IP-osoite

Saamme kyseiset tiedot sinulta ja käytämme niitä laillisten intressiemme mukaisesti verkkosivustomme hallinnointiin, rekisteröidäksemme sinut palveluihin, joihin olet ilmoittautunut ja vastataksemme mahdollisiin tietokyselyihisi tai -pyyntöihisi.

Saatamme saada sinusta toisinaan arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi jos tarjoat vapaaehtoisesti fyysistä tai henkistä terveydentilaasi koskevia tietoja osana tietopyyntöä. Tällaisessa tapauksessa käytämme kyseistä tietoa ainoastaan vastataksemme kysymyksiisi ja tarjotaksemme soveltuvin osin lisäopastusta (esim. kertoaksemme oikeudestasi raportoida haittavaikutuksista). Luovuttamalla meille arkaluontoisia henkilötietojasi annat suostumuksesi siihen, että käsittelemme kyseistä tietoa tässä Tietosuojakäytännössä tai missä tahansa saamassasi tiedonkeruuilmoituksessa määriteltyjä tarkoituksia varten.

Mikäli käytät tätä verkkosivustoa, täytät verkkolomakkeen tai raportoit meille sähköpostitse AstraZeneca-tuotteen käytössä ilmenneestä haittavaikutuksesta, ole hyvä ja tutustu oman maasi tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://aereporting.astrazeneca.com saadaksesi lisätietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja haittavaikutuksia.

Evästeet

Saatamme myös kerätä tietoja verkkosivuston käytöstäsi evästeillä (ja muilla samankaltaisilla teknologioilla) osana verkkosivuston sisällön ja toimivuuden kehittämistä. Lisätietoa evästeiden käytöstä löydät Evästekäytännöstämme.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietojasi saatetaan siirtää muihin AstraZenecan konserniyhtiöihin. Saatamme myös jakaa henkilötietojasi tiettyjen kolmansien osapuolten kanssa, kuten: IT-palveluntoimittajien kanssa järjestelmän kehittämistä ja teknistä tukea varten; tarkastajien ja konsulttien kanssa varmistaaksemme ulkoisten ja sisäisten vaatimustemme noudattamisen; lakisääteisten elinten, lainvalvontaviranomaisten ja asianosaisten kanssa lakisääteisen ilmoitusvaatimuksen tai vaateen mukaisesti; ja AstraZenecan seuraajan, liikekumppanin tai konserniyhtiön kanssa, mikäli AstraZeneca myy liiketoimintansa tai osan siitä tai luopuu siitä kokonaan tai osittain, aloittaa yhteistyön tai perustaa yhteisyrityksen koko liiketoimintaansa tai sen osaa varten.

Kuinka säilytämme tietojasi

AstraZeneca säilyttää henkilötietojasi useita vuosia paikallisten lakien ja yrityksen asiakirjojen säilyttämiskäytännön mukaisesti. Lisätietoa AstraZenecan sisäisestä asiakirjojen säilyttämiskäytännöstä on osoitteessa www.astrazenecapersonaldataretention.com

Kansainvälinen siirto

AstraZenecan yksiköt ja kolmannet osapuolet voivat sijaita missä päin maailmaa tahansa, myös maissa, jotka eivät ehkä tarjoa samaa henkilötietojen oikeudellista suojaa kuin asuinmaasi. Huolimatta siitä, mihin maahan henkilötietojasi siirretään, jaamme henkilötietojasi ainoastaan silloin, kun niitä ehdottomasti tarvitaan, ja asianmukaisten sopimusrajoitteiden (kuten AstraZenecan yhtiön sisäisten sitovien tietosuojasääntöjen ja EU:n sopimusten vakioehtojen) mukaisesti. Voit olla oikeutettu saamaan kopion AstraZenecan yhtiön sisäisistä sitovista tietosuojasäännöistä ja/tai AstraZenecan EU:n sopimusten vakioehdoista esittämällä pyyntösi AstraZenecalle privacy@astrazeneca.com.

Yhtiön sisäiset sitovat tietosuojasäännöt

Olemme varmistaneet joidenkin oikeudellisten henkilötietoja koskevien velvoitteidemme noudattamisen kokoamalla yhteen yhtiön sisäiset sitovat tietosuojasäännöt. Yhtiön sisäiset sitovat tietosuojasäännöt määrittelevät AstraZenecan kansainvälisesti siirrettäviä henkilötietoja koskevat tietosuojalupaukset.

Lisätietoa näistä lupauksista löydät täältä. Yhtiön sisäiset sitovat tietosuojasäännöt ja niiden pohjalta syntyvät oikeudet eivät koske Yhdysvalloista lähtöisin olevia henkilötietoja.

Kuinka suojaamme tietojasi

Käytössämme ovat asianmukaiset tieto- ja yksityisyydensuojakäytännöt, joiden on tarkoitus varmistaa, niin hyvin kuin on kohtuullisesti mahdollista, kaikkien tietojemme turvallisuus ja loukkaamattomuus, henkilötietosi mukaan lukien.

Lisätietoa AstraZenecan tietosuojavelvoitteiden noudattamisesta on sisäisissä kansainvälisissä tietosuojastandardeissamme.

Mitkä ovat oikeutesi

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä AstraZenecaan osoitteessa www.astrazenecapersonaldataretention.com pyytääksesi pääsyä hallussamme oleviin henkilötietoihisi mahdollisten virheiden korjaamiseksi, pyytääksesi tietojen poistamista tai peruaksesi suostumuksesi henkilötietojesi tietynlaiseen käsittelyyn. Jos tällainen pyyntö edellyttäisi AstraZenecalta tai sen tytäryhtiöiltä sovellettavien lakien, määräysten tai menettelytapojen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyöntiä, AstraZeneca ei välttämättä voi noudattaa pyyntöäsi. Voit kuitenkin pyytää henkilötietojesi käytön estämistä jatkokäsittelyssä. Tietyissä olosuhteissa sinulla voi myös olla oikeus tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle.

AstraZeneca on nimittänyt tietosuojavastaavan valvomaan AstraZenecan EU:n tietosuojalainsäädännön noudattamista. privacy@astrazeneca.com mikäli sinulla on henkilötietojesi käyttöä koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita. Jos AstraZenecan suorittama henkilötietojesi käsittely kuuluu EU:n lainsäädännön alaisuuteen, voit tehdä valituksen myös asuinmaasi vastaavalle tietosuojaviranomaiselle. Löydät asianomaisen tietosuojaviranomaisen nimen ja yhteystiedot osoitteesta http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jättäytyminen pois muusta viestinnästämme

Mikäli olet valinnut haluavasi vastaanottaa tietoa meidän tai muiden AstraZenecan yhtiöiden tuotteista tai palveluista etkä enää jatkossa halua saada tällaista tietoa, voit ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen privacyrequests@astrazeneca.com. Sinun tulee mainita selkeästi kaikissa viesteissä nimesi, (mahdollinen) käyttäjätunnuksesi, (mahdolliset) rekisteröintitietosi ja tämän verkkosivuston nimi.

Päivitetty viimeksi tammikuussa 2018

© AstraZeneca 2018