MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

Hvem er ansvarlig for dine personlige data

I denne meddelelse om databeskyttelse henviser ”AstraZeneca”, ”vi”, ”os” og ”vores” til AstraZeneca-gruppen.

Vi afgør formålene og måden hvorpå dine personlige data indsamles, anvendes og/eller offentliggøres og administreres i overensstemmelse med AstraZenecas interne standarder for global databeskyttelse

AstraZeneca tager fortroligheden og sikkerheden af dine personlige data meget alvorligt. Denne meddelelse om databeskyttelse skitserer, hvilke kategorier af personlige data vi må indsamle om dig, og hvordan vi må anvende dem.

Vi vil muligvis ændre denne meddelelse om databeskyttelse fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer, hvor det er påkrævet, at vi foretager sådanne.

Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvordan anvender vi dem?

Hvis du registrerer dig for at bruge denne hjemmeside eller udfylde en onlineformular eller sende os en e-mail (f.eks. for at modtage e-mailopdateringer eller bede os om at sende sig yderligere oplysninger og/eller sende dig invitationer til at deltage i videnskabelige møder, kampagnebegivenheder, samarbejdsmuligheder og undersøgelser), kan vi evt. vælge at indsamle og bruge personlige data om dig, såsom:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Bopælsland
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Beskæftigelse (eksempelvis hvis du er en sundhedsmedarbejder, der søger oplysninger om vores produkter)
  • Tekniske oplysninger om din enhed, såsom din IP-adresse, enhedstype, enheds- og annonceringsidentifikatorer, browsertype og version samt andre standardoplysninger om serverlog
  • Andre personlige data, som du vælger at give os

Sådanne oplysninger vil blive givet af dig og kan suppleres af os fra offentligt tilgængelige oplysninger eller dataformidlere, hvor relevant. De anvendes af os i vores legitime interesser til at administrere hjemmesiden, registrere dig hos enhver af vores tjenester, som du har tilmeldt dig, og besvare enhver forespørgsel om oplysninger, som du måtte have.

Vi kan undertiden få personfølsomme data om dig, f.eks. hvis du frivilligt giver oplysninger om dit/din fysiske eller psykiske helbred/tilstand, som del af en anmodning om oplysninger. I disse tilfælde vil vi kun anvende sådanne oplysninger til at besvare din anmodning og, hvis relevant, til at give dig yderligere vejledning (f.eks. for at informere dig om din ret til at indsende en rapport om bivirkninger). Ved at give os dine personfølsomme data indvilliger du i, at vi behandler disse personfølsomme data til de formål, som er fremsat i denne meddelelse om databeskyttelse og eventuelle meddelelser om indsamling, du har modtaget.

I tilfælde af at du anvender denne hjemmeside, udfylder en onlineformular eller sender os en e-mail for at rapportere en bivirkning, du har oplevet, mens du har taget et AstraZeneca-produkt, bedes du gennemgå meddelelsen om databeskyttelse for dit pågældende land, tilgængelig via https://aereporting.astrazeneca.com for at få yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige data i relation til bivirkninger.

Cookies og signaler om ikke at tillade sporing

Vi vil muligvis også indsamle oplysninger om, hvordan du anvender hjemmesiden ved hjælp af cookies (og andre lignende teknologier) for at kunne forbedre indholdet og funktionaliteten af hjemmesiden. For yderligere oplysninger om brugen af cookies henvises du til cookie-meddelelsen på denne hjemmeside. AstraZeneca reagerer ikke på signaler om ikke at tillade sporing.

Samlede oplysninger

Vi bruger samlede oplysninger, som ikke identificerer individer, for at overvåge mønstre i forbrugertrafik på hjemmesiden og særlige sider, såvel som anvendelse af siden for at hjælpe os med at forbedre designet og layoutet af indholdet.

Hvem har adgang til dine personlige data?

Dine personlige data kan overføres til andre virksomheder i AstraZeneca-gruppen. Vi vil muligvis også dele kategorier af dine personlige data anført ovenfor med visse serviceudbydere eller tredjeparter såsom: IT-leverandører med det formål at udvikle systemet og yde teknisk support; revisorer og konsulenter for at verificere vores overholdelse af eksterne og interne krav; lovpligtige enheder, retshåndhævende agenturer og procesførende parter i henhold til juridisk rapporteringskrav eller påstand, samt en efterfølger eller forretningspartner til AstraZeneca eller til en virksomhed i AstraZeneca-gruppen i tilfælde af at det sælger, afhænder eller etablerer et samarbejde/joint venture for alle eller dele af dets forretninger.

AstraZeneca sælger ikke personlige data til tredjeparter. Vi tillader, at tredjeparter indsamler oplysninger gennem vores hjemmeside, men kun til formålene beskrevet heri og som beskrevet i vores Meddelelse om cookies.

Sådan opbevarer vi dine data

AstraZeneca vil opbevare dine personlige data i et antal år i overensstemmelse med lokale love og virksomhedens politik om dokumentopbevaring. For yderligere oplysninger om AstraZenecas interne politik om dokumentopbevaring henvises du til www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Internationale overførsler

AstraZeneca-enheder og tredjeparter kan være baserede overalt i verden, hvilket kunne inkludere lande, der muligvis ikke tilbyder samme juridisk beskyttelse af personlige data som dit bopælsland. Uanset hvilket land dine personlige data overføres til, vil vi kun dele dine personlige data på streng ”behov-for-at-vide”-basis og under passende kontraktmæssige restriktioner (såsom AstraZenecas bindende koncernregler ogEU standard kontraktklausuler). Du kan anmode om at modtage en kopi af AstraZenecas bindende koncernregler og/eller AstraZenecas EU standard kontraktklausuler ved at kontakte AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

Bindende koncernregler

Vi har sikret overholdelse af nogle af vores juridiske forpligtelser i relation til personlige data ved at oprette et sæt af ”bindende koncernregler” (Binding Corporate Rules, BCR’er). BCR’er fremsætter AstraZenecas forpligtelser relateret til databeskyttelse af personlige data, som overføres internationalt.

Du kan få mere at vide om disse forpligtelser her. BCR’er og enhver rettighed som følge af dem gælder ikke personlige data med oprindelse i USA.

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Vi har passende sikkerhedspolitikker på plads, som har til hensigt at garantere, i det omfang det med rimelighed er muligt, sikkerheden og integriteten af alle vores informationer, herunder dine personlige data.

Yderligere oplysninger om, hvordan AstraZeneca overholder sine forpligtelser overfor databeskyttelse findes i vores interne standarder for global databeskyttelse.

Hvad er dine rettigheder

Du kan til enhver tid kontakte AstraZeneca på www.astrazenecapersonaldataretention.com for at anmode om oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige data, om adgang til de personlige data, vi har om dig, for at rette eventuelle fejl eller for at anmode om sletning af samme eller for at trække dit samtykke tilbage vedrørende visse typer af behandling af dine personlige data. Hvis sådan anmodning ville forårsage, at AstraZeneca eller dets tilknyttede selskaber ville overtræde sine forpligtelser under gældende love, bestemmelser eller procedurer, vil AstraZeneca muligvis ikke være i stand til at imødekomme din anmodning, men du vil muligvis stadig kunne anmode om, at vi blokerer (dvs. retten til at gøre indsigelse) anvendelsen af dine personlige data til yderligere behandling. Underlagt gældende lov kan du også have ret til dataportabilitet til en anden dataansvarlig under visse omstændigheder, som vil betyde deling af dine data med den dataansvarlige i et elektronisk format. Underlagt gældende lov er det gratis at udøve disse rettigheder.

AstraZeneca har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig til at føre tilsyn med AstraZenecas overholdelse af EU’s databeskyttelseslove. Du kan kontakte vedkommende på privacy@astrazeneca.com såfremt du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende behandlingen af dine personlige data. Hvis AstraZenecas behandling af dine personlige data er underlagt EU-lovgivning, kan du også indgive en klage hos de gældende tilsynsførende databeskyttelsesmyndigheder i dit bopælsland. Du kan finde navn og kontaktoplysninger på de relevante tilsynsførende myndigheder på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Fravalg af yderligere kommunikation fra os

Hvis du har valgt at modtage information om vores produkter eller tjenester eller andre AstraZeneca-firmaers produkter eller tjenester, og du ønsker at fravælge sådan information, kan du gøre dette ved at sende en e-mail til privacyrequests@astrazeneca.com. Du skal på al din kommunikation tydeligt angive: dit navn, brugernavn (hvis relevant), eventuelle registreringsoplysninger og navnet på denne webside.

Sidst opdateret juni 2020

© AstraZeneca