OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo je odpovědný za vaše osobní údaje

Pojmy „společnost AstraZeneca“, „my“, „nás“ a „naše“ v příslušných formách v tomto oznámení o ochraně osobních údajů označují společnosti skupiny AstraZeneca.

Stanovíme účel a způsob shromažďování, používání nebo zpřístupnění vašich osobních údajů v souladu s interními globálními standardy ochrany osobních údajů společnosti AstraZeneca.

Společnost AstraZeneca stanoví účel a způsob shromažďování, používání nebo zpřístupnění vašich osobních údajů v souladu s našimi interními globálními standardy ochrany osobních údajů.

Společnost AstraZeneca bere soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně. Toto oznámení uvádí, jaké kategorie vašich osobních údajů můžeme shromažďovat a jak je můžeme používat.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv změnit. Na jakékoli změny vás upozorníme, pokud to je naší povinností.

Jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme?

Pokud se zaregistrujete, abyste mohli používat tyto webové stránky nebo pokud vyplňujete online formulář, případně nám zasíláte e-mail (např. s cílem získat e-mailové aktualizace nebo nás žádáte o další informace, případně o zaslání pozvánek k účasti na vědeckých sympoziích, propagačních akcích, zaměstnaneckých příležitostech a průzkumech), můžeme shromažďovat vaše osobní údaje jako například:

  • Jméno
  • E-mailová adresa
  • Země trvalého pobytu
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • Povolání (například zda jste zdravotnický pracovník, který požaduje informace o našich produktech)
  • Technické informace o vašem zařízení, jako je vaše IP adresa, typ zařízení, identifikátory zařízení a reklamy, typ a verze prohlížeče a další standardní informace o protokolu serveru
  • Další osobní údaje, které se rozhodnete nám poskytnout

Tyto informace vám budou poskytnuty a můžeme je v příslušných případech doplnit veřejně dostupnými informacemi nebo daty. Budeme je používat v našich legitimních zájmech pro správu webových stránek, vaši registraci ke službám, které používáte, a k odpovídání na jakékoli vaše případně dotazy nebo žádosti o informace.

Příležitostně o vás můžeme získat citlivé osobní údaje, například pokud nám v rámci takové žádosti o informace dobrovolně poskytnete informace o svém fyzickém nebo duševním stavu. V takovém případě budeme tyto údaje používat pouze k tomu, abychom odpovídali na vaše dotazy a pouze v případě, že jsou vhodné k tomu, abychom vám poskytovali další pokyny (například abychom vás mohli informovat o vašem právu na odeslání zprávy o nežádoucí příhodě). Tím, že nám poskytnete své citlivé osobní údaje, souhlasíte s tím, že budeme tyto údaje zpracovávat pro účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo jakýchkoli oznámeních o shromažďování údajů, které jsme vám poskytli.

Pokud používáte tento web nebo vyplníte online formulář, případně nám zašlete e-mail s cílem ohlásit nežádoucí příhodu, kterou jste utrpěli v souvislosti s užíváním produktu AstraZeneca, projděte si prosím oznámení o hlášení nežádoucích příhod pro příslušnou zemi dostupné prostřednictvím stránek https://aereporting.astrazeneca.com, abyste získali více informací o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s takovou nežádoucí příhodou.

Soubory cookie a signály Nesledovat

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak používáte webové stránky používající soubory cookie (a další podobné technologie) v rámci vylepšování obsahu a funkcí webových stránek. Více informací o používání souborů cookie získáte v oznámení o používání souborů cookie na webové stránce. Společnost AstraZeneca nereaguje na signály Nesledovat.

Souhrnné informace

Souhrnné informace, které neidentifikují jednotlivé osoby, používáme ke sledování vzorců návštěv zákazníků webu a konkrétních stránek i k používání webových stránek, abychom mohli vylepšovat design a rozvržení obsahu.

Kdo bude mít k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny ostatním společnostem skupiny AstraZeneca. Kategorie vašich osobních údajů můžeme také sdílet s určitými poskytovateli služeb nebo třetími stranami, jako jsou např.: poskytovatelé informačních technologií pro účely vývoje a technické podpory systému; auditoři a poradci, kteří ověřují, jak dodržujeme externí a interní požadavky; statutární orgány, donucovací orgány a žalobci v souladu s požadavkem na zákonné podávání zpráv nebo s žalobním nárokem; a nástupci společnosti AstraZeneca nebo nástupci skupiny společností AstraZeneca v případě, že prodá celý svůj podnik nebo jeho část nebo jej pozbude.

Jakým způsobem vaše údaje uchováváme

Společnost AstraZeneca bude vaše osobní údaje uchovávat několik let v souladu s místními zákony a zásadami o uchovávání dokumentů společnosti. Další informace o zásadách uchovávání interních dokumentů společnosti AstraZeneca získáte na stránkách www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Mezinárodní převody

Právní subjekty společnosti AstraZeneca a třetí strany mohou sídlit kdekoli na světě, což by mohlo zahrnovat země, které nemusí mít stejnou zákonnou ochranu osobních údajů jako země vašeho pobytu. Bez ohledu na to, do které země se vaše osobní údaje přenášejí, budeme vaše osobní údaje sdílet výlučně na základě důvodné potřeby a v souladu s příslušnými smluvními omezeními (jako jsou závazná podniková pravidla společnosti AstraZeneca a standardní smluvní doložky EU). Můžete si zažádat o získání kopie závazných podnikových pravidel společnosti AstraZeneca nebo standardních smluvních doložek společnosti AstraZeneca pro EU, a to kontaktováním společnosti AstraZeneca na adrese privacy@astrazeneca.com.

Závazná podniková pravidla

Soulad s některými našimi právními závazky ve vztahu k vašim osobním údajům zajišťujeme vytvořením sady závazných korporátních pravidel (Binding Corporate Rules, BCR). Tato pravidla stanoví závazky společnosti AstraZeneca týkající se ochrany soukromí s ohledem na mezinárodně převáděné osobní údaje.

Více o těchto závazcích získáte zde. Pravidla BCR a jakákoli práva z nich vyplývající se nevztahují na osobní údaje pocházející z USA.

Jak vaše údaje chráníme

Máme zavedené příslušné zásady, které v maximálním rozumném rozsahu zajišťují do maximální rozumné míry bezpečnost a integritu všech našich informací, včetně vašich osobních údajů.

Další informace o tom, jak společnost AstraZeneca plní své závazky v oblasti ochrany osobních údajů, získáte v našich mezinárodních globálních standardech týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše práva

Společnost AstraZeneca můžete kdykoli kontaktovat na adrese www.astrazenecapersonaldataretention.com a vyžádat si informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, za účelem opravy jakýchkoli chyb, nebo abyste požádali o vymazání osobních údajů nebo odvolali svůj souhlas s určitými typy zpracování vašich osobních údajů. Pokud by splnění takové žádosti způsobilo porušení povinností společnosti AstraZeneca nebo jejích přidružených společností ve smyslu platných zákonů, regulací nebo prováděcích předpisů, pak společnost AstraZeneca nemusí být schopna vašemu požadavku vyhovět, ale přesto budete moci požadovat, abychom zablokovali (například na základě práva na vznesení námitky) používání vašich osobních údajů pro další zpracování. Za určitých okolností, které by mohly zahrnovat sdílení vašich údajů se správcem dat v elektronickém formátu můžete mít také právo na přenositelnost údajů jinému správci údajů. Na základě příslušné legislativy můžete tato práva uplatnit zdarma.

Společnost AstraZeneca stanovila pověřence pro ochranu osobních údajů (Global Data Protection Officer) odpovědného za dohled nad tím, jak společnost AstraZeneca dodržuje právní předpisy EU a Spojeného království o ochraně osobních údajů, kterého můžete v případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně zpracování svých osobních údajů kontaktovat na adrese privacy@astrazeneca.com nebo poštou na adrese Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA. Pokud zpracování vašich osobních údajů společností AstraZeneca podléhá právním předpisům EU nebo Spojeného království, můžete rovněž podat stížnost příslušnému úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů v zemi vašeho pobytu. Název a kontaktní údaje příslušného dozorového úřadu EU naleznete na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en a kontaktní údaje britského dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Zrušení zasílání další komunikace z naší strany

Pokud jste se rozhodli získávat informace o našich produktech nebo službách nebo o produktech a službách jiných společností skupiny AstraZeneca a chcete, abychom vám tyto informace přestali zasílat, můžete poslat e-mail na adresu privacyrequests@astrazeneca.com. V každé komunikaci byste měli jasně uvést následující: své jméno, uživatelské jméno (pokud máte), podrobnosti o registraci (pokud jste zaregistrovaní) a název těchto webových stránek.

Poslední aktualizace: prosinec 2020

© AstraZeneca